Save City Game

Povečevanje ugleda zavarovalnice in zavarovalniških poklicev v Generali z igranjem, privabljanje potencialnih iskalcev zaposlitve in povečevanje prepoznavnosti zavarovalnice Generali.

Save City Game
Save City Game

Rešitev

Enostavna mehanika mini iger znotraj mobilne aplikacije omogoča vsakemu uporabniku takojšnje igranje in tekmovanje z ostalimi igralci. Igra zraven zabavnih iger, uporabnike nagrajuje, osvešča o možnostih poklicne poti v zavarovalnici ter omogoča lahko prijavo na razpise.

Tehnologija

Rešitev je sestavljena iz dveh glavnih komponent API končne točke in mobilne aplikacije za Android in iOS. API je razvit v Node.js in podprt z bazo podatkov PostgreSQL. Mobilna aplikacija je razvita v Unity, za pošiljanje mobilnih sporočil uporabnikom se uporablja servis OneSignal.

  • OneSignal
  • PostgreSQL
  • Node.js
  • Amazon Web Services
  • Unity
Save City Game

Naročnik

Generali je mogotec v svetovni zavarovalniški panogi - strateški in zelo pomemben sektor za rast, razvoj in blaginjo sodobnih družb. V skoraj 200 letih so zgradili večnacionalno skupino, ki je prisotna v več kot 60 državah z 420 podjetji in skoraj 74.000 zaposlenimi.