Potentially

Sistem nalog, kvizov, dogodkov in učnih snovi, ki so povezane v za uporabnika enostaven sistem upravljanja in spremljanja lastnega napredka.

Potentially
Potentially

Rešitev

Platforma Potential.ly povečuje vključenost študentov v dejavnosti njihove organizacije. Prav tako institucijam prvič zagotavlja sposobnost merjenja in dokazovanja svojih prizadevanj za zaposljivost. Za študente platforma ponuja eno mesto, ki združuje vse elemente osebnostnega razvoja. Platforma gradi samozavedanje študentov na podlagi lastnega psihometričnega kazalnika in predlaga personalizirane dejavnosti CPD. Za osebje platforma omogoča vpogled v razvoj študentov in omogoči pomoč.

Tehnologija

Pripravljeno v Angular 10, s podpornimi tehnologijami (ChartJS).

  • Angular
  • ChartJS
Potentially

Naročnik

Potential.ly je informacijsko podjetje s sedežem v Londonu, ki je ustvarilo spletno orodje, ki pomaga študentom raziskati njihove prednosti, želje in kompetence.