Nexto

Interaktivno lokacijsko pripovedovanje AR zgodb za kulturne in turistične lokacije. Naj bo Nexto vaš prijatelj na potovanjih, ki vam pomaga, da obiščete vse lokacije vredne ogleda. Odkrijte in raziščite več kot 40 destinacij naravne in kulturne dediščine po Sloveniji.

Nexto
Nexto

Rešitev

Nexto je platforma za kulturno udejstvovanje, ki omogoča ustvarjanje in posredovanje interaktivih lokacijskih pripovedi, ki obiskovalčevo doživetje kulturnih turističnih destinacij (muzeji, naravni parki, zgodovinska mesta, arheološka najdišča..) pretvarjajo v zabavne dogodivščine z elementi razširjene resničnosti.

Tehnologija

Edinstvena kombinacija poenostavljenega pogovornega vmesnika (kot je chat bot), mehanike iger na podlgi lokacije (podobno Pokemon Go!) igrifikacije (točke, nagrade, dosežki) ter uporaba AR tehnologij (Vuforia AR, sledenje brez markerjev, podapora za Facebook in Spanchat AR učinke).

  • Lens Studio
  • ARKit
  • Angular
  • Vuforia
  • Node.js
  • Express
  • AR Studio
  • Mongo
Nexto

Naročnik

Nexto se razvija kot 'in-house' projekt agencije Proxima in si prizadeva biti v ospredju aplikacij - pripovedovanja zgodb s pomočjo AR tehnologij