CyberGRID

CyberGRID je platforma za decentralizirano mrežo s skladiščnimi zmogljivostmi in velikimi deleži občasne energije. Ta tehnologija spodbuja učinkovito uporabo obstoječih proizvodnih virov, skladiščenje in vključevanje obnovljivih virov energije.

CyberGRID
CyberGRID

Rešitev

Z integracijo lastne ICT-platforme “cyberNOC” s svojimi vgrajenimi nadzornimi orodji, pametnim merjenjem, rešitvami za upravljanje omrežja in različnimi drugimi omrežnimi tehnologijami dodaja novo raven zmožnosti energetskim sredstvom kupcev. CyberGRID je bil ustanovljen na Dunaju leta 2010 kot podjetje specializirano za razvoj inovativnih rešitev, ki povečujejo energijski izkoristek skozi celotno omrežje. CyberGRID se osredotoča na svetovanje, usposabljanje, raziskave in razvoj na novih energetskih področjih.

Tehnologija

Za izdelavo naprednejše različice cyberNOC spletne platforme je bil uporabljen Angular, ki je uporabnikom in podjetjem omogočil popoln nadzor nad svojimi energetskimi viri.

  • rxjs
  • keycloak
  • Angular
CyberGRID

Naročnik

cyberGRID gmbh leta 2020